Uitstroom

Werknemers kunnen om verschillende redenen een organisatie verlaten. Zij kunnen de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben of zelf een nieuwe stap willen zetten in hun loopbaan bij een andere werkgever. Er kan ontslag plaatsvinden of beëindiging na een ziekteperiode van twee jaar. Bij een reorganisatie of bij bezuinigingen worden werknemers vaak gedwongen uit dienst te treden.

Tijdens zo'n uitstroom is het belangrijk te weten waar zowel de werknemer áls de werkgever recht op heeft. Dit om het traject toch positief te kunnen doorlopen, maar ook om achteraf niet geconfronteerd te worden met ongewenste zaken.

Scholing
Verzuimbegeleiding
Werving & Selectie
Functioneren & Beoordelen

Professionele begeleiding.
De professionals van WPD Werk & Advies kunnen de uitstroom begeleiden en wij hebben vaker met dat bijltje gehakt. Wij kennen de wet- en regelgeving hierin en zullen onafhankelijk te werk gaan om te zorgen dat op de juiste manier uitstroming toegepast wordt. Daar waar nodig kunnen wij de hulp van een jurist inschakelen.

Ook het voeren van een exitgesprek, iets wat over het algemeen niet prettig is, kan met de begeleiding van WPD Werk & Advies een positief einde krijgen zonder het risico op klachten of anderzijds vervelende situaties achteraf.

Website door Trendo