Verzuimbegeleiding

Het voorkomen of snel oplossen van ziekteverzuim is van groot belang. Wij ondersteunen u met de begeleiding van uw zieke werknemers.

Ook indien het personeel dat op uw eigen loonlijst staat verzuimt, kunnen we u daarin ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een re-integratieplan.

Het doel van verzuimbegeleiding is om het welzijn op de werkvloer te verbeteren.
Preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen, vallen ook onder verzuimbegeleiding.

Scholing
Verzuimbegeleiding
Werving & Selectie
Functioneren & Beoordelen

Meedenken.

Als er sprake is van een ziekmelding bij arbeidsconflict, denken wij graag mee richting een oplossing. Partijen gaan met elkaar om de tafel. Al pratend proberen ze zo hun conflict op te lossen. Dit kan onder begeleiding van een verzuimbegeleider van WPD Werk & Advies. Als de oorzaak van het verzuim is weggenomen, dan zal de werknemer zich vaak snel weer beter melden.

Aangepast werk

Een werkgever kan een zieke werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Deze geeft een inschatting hoe lang het verzuim zal gaan duren. Ook kan de bedrijfsarts advies uitbrengen over de mogelijkheid om vervangende werkzaamheden uit te voeren. Wij ondersteunen u in de uitvoering van dit alles!

Website door Trendo