Functioneren & Beoordelen

De voortgang van uw onderneming en de ontwikkeling van uw personeelsleden ligt ons nauw aan het hart, daarom ondersteunen wij u graag in de communicatie met uw personeel.

Dit met als doel niet alleen het werken, maar met name het samenwerken tussen u en uw personeel plezierig en efficiënt te laten verlopen.

Wij kunnen u dan ook adviseren in o.a. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het kan als lastig worden ervaren om dergelijke gesprekken te voeren als hierin geen of nauwelijks ervaring is opgedaan. Ook per functie van de werknemer kan de manier van gesprek voeren wijzigen. Het is daarom belangrijk om dit op de juiste manier in te zetten, doelstellingen te formuleren en deze in een volgend gesprek weer ter sprake te brengen.

Maar ook indien een dienstbetrekking leidt tot beëindigen of ontslag, ook dan kunnen wij u adviseren en begeleiden. Bij dergelijke gesprekken kunnen naast emoties, ook juridische zaken ter tafel komen.
Wij ondersteunen u ook hier graag in.

Scholing
Verzuimbegeleiding
Werving & Selectie
Functioneren & Beoordelen

HR-pakket.

Daarnaast kunnen wij ook adviseren met betrekking tot het opzetten van protocollen en reglementen.
Denk hierbij aan bedrijfsregels, afspraken voor verlof en gedrag of opleiding. Dit is namelijk onlosmakelijk verbonden met een goede bedrijfsvoering aangezien de 'spelregels' vooraf helder moeten zijn. 

Uiteraard dit alles alleen in zeer goed overleg met u.

Website door Trendo