Wie zijn wij

WPD Werk & Advies is gevestigd in het verzamelgebouw van Agrarisch Werk P&O bedrijvencentrum; dé plek waar u alle arbeid gerelateerde zaken met een gerust hart kunt uitbesteden en waar u een specialisme in Agrarisch Werk kunt terugvinden.

Kundig en Betrokken
Sinds 1992 zijn we binnen het bedrijvencentrum actief met administratieve werkzaamheden in de glastuinbouw en in de loop van de jaren hebben wij ons gespecialiseerd in de overige agrarische sectoren, zoals de dierhouderij, paddenstoelenteelt, open teelten etc.

En dan niet alleen met het verlonen van medewerkers; onze proactieve betrokkenheid gaat namelijk een stap verder! Vanuit die gedachte is WPD Werk & Advies opgericht om een professionele invulling te geven aan HR gerelateerde werkzaamheden om op die manier onze klanten nóg meer te kunnen ontzorgen.

Via onze onderliggende bedrijven treden we op als belangenbehartiger in allerlei zaken. Denk hierbij aan lidmaatschap van de werkgroep huisvesting van SRE, overleg met gemeentes, raadsfracties, scholing van medewerkers, etc. Daarnaast onderhouden we goede contacten met werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale, provinciale en landelijke overheid, uitvoeringsinstellingen en de Belastingdienst. 

Scholing
Verzuimbegeleiding
Werving & Selectie
Functioneren & Beoordelen

Vacatures
U bent op zoek naar personeel, dan stellen we samen een functieprofiel op. Aan de hand daarvan kunnen wij een vacature maken en deze plaatsen op onze site en/of via diverse (sociale) mediakanalen. Dit alles uiteraard in goed overleg en indien gewenst anoniem.

Werving
Zodra de vacature geplaatst is, gaan wij direct voor u op zoek. Door middel van ons kandidatenbestand en diverse netwerken, aangevuld met de binnengekomen reacties op de vacature, trekken wij zo veel mogelijk potentiële kandidaten aan. In deze fase wordt het werk geheel door WPD Werk & Advies uit handen genomen.

Selectie
Na de werving maken wij een weloverwogen keuze uit het aanbod van kandidaten. Ofwel komen de kandidaten overeen met het gevraagde in de vacature? We hebben persoonlijk contact met de kandidaten en we checken referenties na. Alleen de meest geschikte kandidaten leggen we aan u voor. Dit wordt gebaseerd op het CV en onze motivatie waarom dit een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Daaruit maakt u de keuze wie op sollicitatiegesprek mag komen.

Sollicitatiegesprek
De door u uitgekozen kandidaten komen bij u op sollicitatiegesprek. Indien gewenst kan WPD Werk & Advies u ondersteunen in het houden van deze gesprekken. Uit deze gesprekken concludeert u wie de juiste persoon is voor de functie en geeft dit aan ons door.

Continuïteit (in-/door-/uitstroom personeel)
De voortgang van uw onderneming en uw personeelsleden ligt ons nauw aan het hart, daarom ondersteunen wij u graag in de communicatie met uw personeel. Dit met als doel niet alleen het werken, maar met name het samenwerken tussen u en uw personeel plezierig en efficiënt te laten verlopen. Wij kunnen u dan ook adviseren in o.a. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en beëindiginggesprekken/ontslagzaken. Echter ook in het opzetten van diverse protocollen (zoals verlof, gedrag), geheimhouding- en concurrentiebeding en reglementen (bedrijfsregels, opleiding) behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard dit alles alleen in zeer goed overleg met u.

Opleiding
Vakbekwaam werken en de kwaliteiten van uw personeel optimaal benutten is zeer belangrijk bij het leiden van een bedrijf. Als u investeert in uw werknemers, dan investeert u ook in uw onderneming. Het is dus zeer nuttig om uw personeel op te leiden. WPD Werk & Advies kan u dan ook adviseren over de diverse soorten opleidingen en opleiders of kan deze aanbieden. Ook het aanvragen van subsidie voor de opleidingskosten van uw werknemer wordt door ons verzorgt.

Ziekteverzuimbegeleiding
Het voorkomen of snel oplossen van ziekteverzuim is van groot belang. Wij ondersteunen u met de begeleiding van uw zieke werknemers. Ook indien het personeel dat op uw eigen loonlijst staat verzuimt, kunnen we u daarin ondersteunen.

Heeft een ander personeelsvraagstuk dat hierboven niet staat beschreven en u wilt hier graag ondersteuning/advies over, neemt u dan contact met ons op.

Website door Trendo